تعداد 0 محصول در سبد خرید شما وجود دارد
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

هوش مالی کشورها
هوش مالی دولت مردان و حاکمیت

هوش مالی کشورها


هوش مالي کشورها دولت‌ها نيز نيازمند “هوش مالی ۶: یکپارچگی مالی”، یعنی یکپارچگی پنج هوش مالی هستند. پيش‌تر پنج هوش مالي مختلف را به‌صورت فهرست‌وار آوردم. يك…

هوش-مالی-۵-بهبود-اطلاعات-مالی-خود
دسته بندی نشده

Financial IQ #5: Improving your financial information/eng ali rajabi abhari


مهندس علی رجبی ابهری
چهره ها

مهندس علی رجبی ابهری


مهندس علی رجبی ابهری، دانش آموخته‌ی رشته‌ی مکانیک و متولد ۱۳۵۸، از دوره‌ی نوجوانی به مطالعات و فعالیت‌های فکری در حوزه‌های ریاضیات، اقتصاد، فرهنگ مبادرت ورزید. ایشان…

هوش-مالی-۵-بهبود-اطلاعات-مالی-خود
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۵: بهبود اطلاعات مالی خود/مهندس علی رجبی ابهری


“ویدئو هوش مالی ۵: بهبود اطلاعات مالی خود” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع…

هوش-مالی-۶-یکپارچگی-مالی
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۶: یکپارچگی مالی/مهندس علی رجبی ابهری


“ویدئو هوش مالی ۶: یکپارچگی مالی” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش مالی…

هوش-مالی-۷-حرکت-در-مرکز
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۷: حرکت در مرکز/مهندس علی رجبی ابهری


“ویدئو هوش مالی ۷: حرکت در مرکز” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۸-حرکت-در-میدان
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۸: حرکت در میدان/مهندس علی رجبی ابهری


“ویدئو هوش مالی ۸: حرکت در میدان” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۱۰-جریان-ساز-باشید
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۱۰: جریان ساز باشید!/مهندس علی رجبی ابهری


“ویدئو هوش مالی ۱۰: جریان ساز باشید!” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۱۱-توسعه-گر-باشید
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۱۱: توسعه گر باشید!/مهندس علی رجبی ابهری


“ویدئو هوش مالی ۱۱: توسعه گر باشید!” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…