هوش مالی کودک

نبردی کهن؛ پول توجیبی آری یا خیر؟ برای والدین و معلمین
اخبار و مقالات

نبردی کهن؛ پول توجیبی آری یا خیر؟ برای والدین و معلمین


بجای پول تو جیبی بیشتر به فرزندتان دانش مالی بدهید! پرداخت یا نپرداختن پول توجیبی، پرسشی بی‌پایان است. والدین باید چه کارکنند؟ به نظر نمی‌رسد تنها یک…