چهره‌ها

مهندس علی رجبی ابهری
چهره‌ها

مهندس علی رجبی ابهری


مهندس علی رجبی ابهری، دانش آموخته‌ی رشته‌ی مکانیک و متولد ۱۳۵۸، از دوره‌ی نوجوانی به مطالعات و فعالیت‌های فکری در حوزه‌های ریاضیات، اقتصاد، فرهنگ مبادرت ورزید. ایشان…