تعداد 0 محصول در سبد خرید شما وجود دارد
مبلغ کل: تومان
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زیست محیطی

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر دانشکده کار و رفاه اجتماعی پل بایرالد اسرائیل (The Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare)


اتاق فکر دانشکده کار و رفاه اجتماعی پل بایرالد اسرائیل در دانشگاه عبری در سال 1958 تاسیس شد و اولین برنامه BSW را در اسرائیل ارائه داد….

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه ساموئل نعمان اسرائیل (THE SAMUEL NEAMAN INSTITUTE)


اتاق فکر موسسه ساموئل نعمان اسرائیل در سال 1978 در فنون به ابتکار آقای ساموئل نعمان تاسیس شد. این یک موسسه تحقیقاتی سیاست ملی مستقل چند رشته‌ای…

واکاوی اتاق فکر منابعی برای آینده آمریکا (rff)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر منابعی برای آینده آمریکا (rff)


همانطور که از نام ان بر می‌آید این مرکز راجع به سیاست‌گذاری درباره طبیعی و سیاست‌های زیست محیطی در سراسر جهان فعالیت می‌کند. این اندیشکده در سال…

واکاوی اتاق فکر مرکز بلفر برای مطالعات امور بین‌المللی در دانشگاه هاروارد آمریکا (belfercenter)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مرکز بلفر برای مطالعات امور بین‌المللی در دانشگاه هاروارد آمریکا (belfercenter)


این مرکز در سال 1973 توسط پال دوتی در دانشگاه هاروارد تاسیس شد. هدف ابتدایی آن ارائه تحلیل‌های تخصصی حول موضوع کنترل تسلیحات و خطرات هسته‌ای بود….

واکاوی اتاق فکر موسسه امنیت و دیپلماسی زیست محیطی آمریکا (uvm)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه امنیت و دیپلماسی زیست محیطی آمریکا (uvm)


این مرکز مطالعاتی همان گونه که از نام آن برمی‌آید درباره مسائل زیست محیطی تحقیق و مطالعه می‌کند. مسائل زیست محیطی از جمله مسائلی است که اخیرا…

واکاوی اتاق فکر جفری دابلکو آمریکا (miis)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر جفری دابلکو آمریکا (miis)


جفری دابلکو استاد دانشگاه در حوزه مطالعات زیست محیطی بین المللی است. وی از سال 1997 تا کنون مدیر برنامه امنیت و تغییرات زیست محیطی بوده است…