تعداد 0 محصول در سبد خرید شما وجود دارد
مبلغ کل: تومان
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پل بایرالد

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر دانشکده کار و رفاه اجتماعی پل بایرالد اسرائیل (The Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare)


اتاق فکر دانشکده کار و رفاه اجتماعی پل بایرالد اسرائیل در دانشگاه عبری در سال 1958 تاسیس شد و اولین برنامه BSW را در اسرائیل ارائه داد….