چرایی، تاریخچه و چیستی اتاق فکر

چرا اتاق فکر نیاز است؟/مهندس علی رجبی ابهری
آموزش اتاق فکر

چرا اتاق فکر نیاز است؟/مهندس علی رجبی ابهری


 ساختار گشایی نیاز امروز جامعه در حال توسعه امروزه براي پيشرفت بايد مشكلات زيادي را به جان خريد. دشواري‌هايي كه گاهي مالي هستند، گاهي فكري هستند و…

تاریخچه اتاق فکر/مهندس علی رجبی ابهری
آموزش اتاق فکر

تاریخچه اتاق فکر/مهندس علی رجبی ابهری


تاریخچه اتاق فکر در سال 1941 شخصی به نام آلکس اوزبرن دریافت که جلسات پرزنته تجاری باعث محدود شدن توان خلق ایده‌های جدید می‌شوند. او به دنبال…

چیستی اتاق فكر/مهندس علی رجبی ابهری
آموزش اتاق فکر

چیستی اتاق فكر/مهندس علی رجبی ابهری


تعریف اتاق فکر فرهنگ لغات آمریکایی اتاق فکر را این گونه تعریف می‌کند: گروه یا موسسه‌ای که برای انجام پژوهش‌های قوی و حل مسأله، به خصوص در…