اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه امور معاصر اسرائیل (The Institute for Global Jewish Affairs -ICA)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه امور معاصر اسرائیل (The Institute for Global Jewish Affairs -ICA)


موسسه امور معاصر توسط مرکز اورشلیم به طور مشترک با بنیاد خانواده وکسلر در سال 2001 تأسیس شد. این مؤسسه یک انجمن برای بحث در مورد چالش‌های…

واکاوی اتاق فکر شهاریت اسرائیل (Shaharit)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر شهاریت اسرائیل (Shaharit)


شهاریت یک مرکز تحقیقاتی و مرکز سازماندهی جامعه رژیم صهیونیستی برپایه لیبرالیسم و ترویج آن است. در تعریف این مرکز و اتاق فکر اینچنین آمده است که:…

واکاوی اتاق فکر مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقا موشه دایان  اسرائیل (Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies -MDC)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقا موشه دایان اسرائیل (Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies -MDC)


یک مرکز تحقیقاتی بی‌طرف و بین‌رشته‌ای است. مأموریت این اندیشکده این است که غنی بودن و پیچیدگی خاورمیانه و آفریقا را به رژیم صهیونیستی، محققین بین‌المللی و…

واکاوی اتاق فکر شورای روابط خارجی  اسرائیل (Israel Council on Foreign Relations -ICFR)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر شورای روابط خارجی اسرائیل (Israel Council on Foreign Relations -ICFR)


یک موسسه‌ی تحقیقاتی بی‌طرف است که در مورد سیاست خارجی تحت نظارت کنگره‌ی جهانی یهودیان به مطالعه و مباحثه می‌پردازد. این موسسه خواستار این است که نوعی…

واکاوی اتاق فکر موسسه‌ی تحقیقات رسانه‌ی خاورمیانه میمری اسرائیل (Middle East Media Research Institute -MEMRI)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه‌ی تحقیقات رسانه‌ی خاورمیانه میمری اسرائیل (Middle East Media Research Institute -MEMRI)


یک موسسه‌ی مستقل، بی‌طرف و غیرانتفاعی است. در بررسی رسانه‌های خاورمیانه و جنوب آسیا، این موسسه مانند پلی برای شکاف زبانی موجود عمل می‌کند که به ارائه‌ی…

واکاوی اتاق فکر موسسه‌ی یهودی برای امنیت ملی امریکا اسرائیل (Jewish Institute for National Security of America -JINSA)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه‌ی یهودی برای امنیت ملی امریکا اسرائیل (Jewish Institute for National Security of America -JINSA)


این اندیشکده به آموزش کنگره، تصمیم سازان امنیت ملی نظامی و غیرنظامی در مورد دفاع از آمریکا و منافع استراتژیکی در خاورمیانه و ایجاد پایه‌هایی برای تقویت…

واکاوی اتاق فکر مرکز تحقیقات سایبری میان‌رشته‌ای بلاواتنیک اسرائیل (Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center -ICRC)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مرکز تحقیقات سایبری میان‌رشته‌ای بلاواتنیک اسرائیل (Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center -ICRC)


این مرکز در دانشگاه تل‌آویو و به‌عنوان طرحی مشترک با  اداره‌ی ملی سایبری رژیم صهیونیستی[1] تأسیس شده است. این مرکز بر اساس محققین دانشگاه تل‌آویو ایجاد شده…

واکاوی اتاق فکر موسسه‌ی ریوت اسرائیل (Reut Institute)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه‌ی ریوت اسرائیل (Reut Institute)


ریوت یک اندیشکده‌ی بی‌طرف است که هدف آن شناسایی شکاف‌های موجود در سیاست و استراتژی فعلی رژیم صهیونیستی و جهان یهودیت است و برای ایجاد و اجرای…

واکاوی اتاق فکر موسسه‌ی سیاست‌های خارجی منطقه‌ای اسرائیل (The Israeli Institute for Regional Foreign Policies -Mitvim)
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه‌ی سیاست‌های خارجی منطقه‌ای اسرائیل (The Israeli Institute for Regional Foreign Policies -Mitvim)


این اندیشکده‌ مستقل است و هدف آن ایجاد تغییر در روابط رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، اروپا و مدیترانه از طریق ترویج الگوهای جدید در سیاست‌های خارجی رژیم…