هوش مالی

بدهی قدرت اقتصادی می‌آورد! بدهی خوب، بدهی بد!
اخبار و مقالات

بدهی قدرت اقتصادی می‌آورد! بدهی خوب، بدهی بد!


بدهی خوب، بدهی بد! هر بار که به کسی بدهکاری، کارمند پول او می‌شوي. بدهی خوب، بدهی است که شخص دیگری برای شما آن را پرداخت کند،…

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 1
اخبار و مقالات

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 1


آیا همه‌ی جوانان می‌توانند ثروتمند شوند؟ این سوالی بوده که همیشه ذهن مرا به خود مشغول می‌کرده است. اغلب گفته می‌شود که فرآیند تولید ثروت، حل مشکلات…

هوش-مالی-۶-یکپارچگی-مالی
هوش مالی فردی

هوش مالی ۶: یکپارچگی مالی


هوش مالی ۶: یکپارچگی مالی؛ اگر شخص بخواهد ثروتمند شده، ثروتمند بماند و ثروت خود را به نسل‌هاي بعد انتقال دهد، يكپارچگي تمام هوش‌های مالی 1 تا…

هوش-مالی-۴-تقويت-پول-خود
هوش مالی فردی

هوش مالی ۴: تقويت پول خود


هوش مالی ۴: تقويت پول خود؛ عبارت است از اينكه از مازاد منابع بدست آمده در “هوش مالی شماره 3: بودجه بندی پول خود” با سرمایه گذاری،…