اخبار و مقالات

نبردی کهن؛ پول توجیبی آری یا خیر؟ برای والدین و معلمین
اخبار و مقالات

نبردی کهن؛ پول توجیبی آری یا خیر؟ برای والدین و معلمین


بجای پول تو جیبی بیشتر به فرزندتان دانش مالی بدهید! پرداخت یا نپرداختن پول توجیبی، پرسشی بی‌پایان است. والدین باید چه کارکنند؟ به نظر نمی‌رسد تنها یک…

بدهی قدرت اقتصادی می‌آورد! بدهی خوب، بدهی بد!
اخبار و مقالات

بدهی قدرت اقتصادی می‌آورد! بدهی خوب، بدهی بد!


بدهی خوب، بدهی بد! هر بار که به کسی بدهکاری، کارمند پول او می‌شوي. بدهی خوب، بدهی است که شخص دیگری برای شما آن را پرداخت کند،…

قدرت اقتصادی بین‌المللی در گرو آموزش مالی زنان است!
اخبار و مقالات

قدرت اقتصادی بین‌المللی در گرو آموزش مالی زنان است!


کوچکترین عضو و مرکز جوامع بشری هم اکنون خانواده‌ها هستند. خانواده‌ها در محیط‌های اولیه (پدر، مادر و فرزندان) و ثانویه (بستگان دیگر) توسط قوانین فرهنگی داخلی اداره…

اصناف بدانند؛ شریان پول در اختیار بانوان است!
اخبار و مقالات

اصناف بدانند؛ شریان پول در اختیار بانوان است!


زن به عنوان مرکز خانواده؛ بالاترین قدرت نرم را در خانواده داراست چراکه توانایی مستقیم و قابلیت تأثیرگذاری بر مرد خانواده را داراست. در خانواده بسیاری از…

هوش مالی بانوان و خانواده
اخبار و مقالات

هوش مالی بانوان و خانواده


در گذشته‌ای دور وظیفه‌ی زن خانه داری و تربیت فرزندان بود؛ همچنانکه وظیفه مرد تأمین معاش خانواده قلمداد می‌شد. اگرچه امروزه زنان با حفظ مسئولیت‌های قبلی پا…

ارتقاء دانش مالی بانوان نیاز امروز ایران
هوش مالی

ارتقاء دانش مالی بانوان نیاز امروز ایران


زمانی‌که بحث پول مطرح می‌شود، واکنش زنان و مردان از نظر تاریخی، روانشناسی، روحی و احساسی یکسان نخواهد بود. گذشت زمان و برخی مسائل فرهنگی خانوادگی و…

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 1
اخبار و مقالات

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 1


آیا همه‌ی جوانان می‌توانند ثروتمند شوند؟ این سوالی بوده که همیشه ذهن مرا به خود مشغول می‌کرده است. اغلب گفته می‌شود که فرآیند تولید ثروت، حل مشکلات…

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 2
اخبار و مقالات

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 2


کلید در جوانی ثروتمند شدن و ثروتمند ماندن در این است که از دارایی‌ها درآمد کسب کنید. مطابق تعریف یک دارایی چیزی است که بدون کار کردن…

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 3
اخبار و مقالات

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 3


دسترسی شما به سرمایه سرمایه‌گذاران رابطه‌ی مستقیمی با ارتباطات و فرصت‌ها دارد. فقط کافیست در زمان مناسب در مکان مناسبی حضور داشته باشید. سومین قانون طلایی برج‌ساز…