هوش مالی فردی

بدهی قدرت اقتصادی می‌آورد! بدهی خوب، بدهی بد!
اخبار و مقالات

بدهی قدرت اقتصادی می‌آورد! بدهی خوب، بدهی بد!


بدهی خوب، بدهی بد! هر بار که به کسی بدهکاری، کارمند پول او می‌شوي. بدهی خوب، بدهی است که شخص دیگری برای شما آن را پرداخت کند،…

هوش-مالی-۴-تقويت-پول-خود
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۴: تقويت پول خود


“ویدئو هوش مالی ۴: تقويت پول خود” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۳-بودجه-بندي-پول-خود
ویدئو هوش مالی

ویدئو هوش مالی ۳: بودجه بندي پول خود


“ویدئو هوش مالی ۳: بودجه بندي پول خود” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع…

هوش-مالی-۲-حفظ-پول-خود
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۲: حفظ پول خود


“ویدئو هوش مالی ۲: حفظ پول خود” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش مالی 1: بیشتر پول در آوردن
ویدئو

ویدئو هوش مالی شماره 1: بیشتر پول درآوردن


“ویدئو هوش مالی شماره 1: بیشتر پول درآوردن” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع…

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 1
اخبار و مقالات

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 1


آیا همه‌ی جوانان می‌توانند ثروتمند شوند؟ این سوالی بوده که همیشه ذهن مرا به خود مشغول می‌کرده است. اغلب گفته می‌شود که فرآیند تولید ثروت، حل مشکلات…

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 2
اخبار و مقالات

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 2


کلید در جوانی ثروتمند شدن و ثروتمند ماندن در این است که از دارایی‌ها درآمد کسب کنید. مطابق تعریف یک دارایی چیزی است که بدون کار کردن…

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 3
اخبار و مقالات

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 3


دسترسی شما به سرمایه سرمایه‌گذاران رابطه‌ی مستقیمی با ارتباطات و فرصت‌ها دارد. فقط کافیست در زمان مناسب در مکان مناسبی حضور داشته باشید. سومین قانون طلایی برج‌ساز…

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 4
اخبار و مقالات

چگونه در جوانی ثروتمند شویم؟ ـ قسمت 4


اشاره شد؛ سومین قانون طلایی برج‌ساز جوان “حرکت در جریان” است که شامل تکنیک‌های خلق جریان توسعه ارتباطات و فرصت‌ها می‌باشد. با انجام اقدامات عملی حرکت در…